DZIAŁKA
na
SPRZEDAŻ
180 000 PLN
87,72 PLN/m2
JUSTYNÓW
Opis
OFERTA WYŁĄCZNIE W BIURZE INREGIO NIERUCHOMOŚCI.

PRZEDMIOTEM SPRZEDAŻY SĄ DWIE DZIAŁKI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I REKREACJI INDYWIDUALNEJ O POW.: 2052 MKW KAŻDA, POŁOŻONE W BLISKIEJ ODLEGŁOŚCI OD ZBIORNIKÓW WODNYCH REZERWATU PRZYRODY "DOLINA MIAZGI POD ANDRESPOLEM" DZIAŁKI NIEOGRODZONE Z BEZPOŚREDNIM DOSTĘPEM DO DROGI PUBLICZNEJ W OTOCZENIU LASÓW I DOMÓW JEDNORODZINNYCH ORAZ LINII KOLEJOWEJ. JEDNA Z DZIAŁEK W KSZTAŁCIE PROSTOKĄTA O WYMIARACH 32 M X 65 M, DRUGA O NIEREGULARNYM KSZTAŁCIE I SZEROKOŚCI FRONTU OK.: 50 M. W ULICY MEDIA Z SIECI MIEJSKIEJ: WODA I PRĄD.

LOKALIZACJA:
Nieruchomość zlokalizowana jest w JUSTYNOWIE na terenie gminy ANDRESPOL w sąsiedztwie OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU "DOLINY RZEKI MIAZGI" z licznymi zbiornikami wodnymi. Działki znajdują się przy drodze zamkniętej bez wylotu w otoczeniu domów jednorodzinnych i lasów. Biska odległość do Andrespola (ok.: 1 km) umożliwia szybkie i sprawne dotarcie do licznych placówek handlowo - usługowych oraz oświatowych. 

PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI:
1) jako przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacji
2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 70 % powierzchni działki budowlanej, z zachowaniem
    ich leśnego charakteru,
3) maksymalny udział powierzchni zabudowy i nawierzchni utwardzonych: 30 % powierzchni działki
    budowlanej,
4) wskaźniki intensywności zabudowy dla działki budowlanej: minimalny: 0,01, maksymalny: 0,8;
5) maksymalna wysokość: zabudowa mieszkaniowa i rekreacji indywidualnej 10 m,,     zabudowa garażowa i gospodarcza nieprzekraczająca 5 m,
6) dachy: dla zabudowy mieszkaniowej i rekreacji indywidualnej: dachy dwu- lub wielospadowe, o kącie
nachylenia połaci do 45° oraz dachy mansardowe, dla zabudowy garażowej i gospodarczej: dachy o kącie nachylenia połaci do 45° oraz dachy płaskie;
7) w zakresie zasad podziału nieruchomości - możliwość dokonywania podziałów na nowe działki budowlane,
 przy zachowaniu ustaleń Rozdziału 4 uchwały oraz parametrów: szerokości frontu wynoszącej co najmniej 20 m, powierzchni wynoszącej co najmniej 1500 m2
Szczegóły oferty

Cena180 000 PLN

Cena za m287,72 PLN

Powierzchnia działki2 052 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

Ukształtowanie działkiPłaska

Kształt działkiProstokąt

Przeznaczenie działkiBudowlana

PrądW drodze